MEDET Praha - Speciální výroba tvrdoměrných destičekHnězdenská 558, 181 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 186 36 284, DIČ: CZ360629059, tel./fax: +420 233 550 386, tel.: +420 315 655 065, mobil / portable tel.: +420 602 366 288, web: www.medet.cz, e-mail: vtruhlarik@volny.cz
MEDET Praha - Speciální výroba tvrdoměrných destiček
MEDET Praha ► nabídka / products

nabídka / list of produced

TVRDOMĚRNÉ DESTIČKY - Speciální výroba tvrdoměrných destiček
HARDNESS STANDARDIZED BLOCKS

vyráběné podle ČSN-EU norem a mezinárodních norem ISO, ASTM
produced in compliance with international ISO, ASTM standards

BRINELL - ČSN - EN ISO 6506, ASTM 10-01
ROCKWELL - ČSN - EN ISO 6508, ASTM 18-02,
Super ROCKWELL - ČSN - EN ISO 6508
VICKERS - ČSN - EN ISO 6507, ASTM 92-82
KNOOP - ČSN - EN ISO 4545
VICKERS Mikro - ČSN - EN ISO 6507

  • Tvrdoměrné destičky jsou vyrobeny z vysoce čistých, elektrotrostruskově přetavených ocelí se stabilizovanou strukturou.
  • Tvrdoměrné destičky odpovídají mezinárodním normám ISO a OIML.
  • Rozptyl hodnot tvrdosti na TD odpovídá ISO.
  • Tvrdoměrné destičky jsou kalibrovány s vysokou přesností.
  • Používání destiček umožňuje přesné zkoušení tvrdosti podle mezinárodně uznávaných stupnic tvrdosti.
  • Standardized hardness blocks are made of highly pure electroslag remelted steels with stabilized structure
  • Standardized hardness blocks meet the requirements of international ISO and OIML standards
  • Uniformity of hardness over the test surface meets the requirements of ISO
  • Standardized hardness blocks are calibrated with high accuracy
  • Hardness blocks make it possible to perform hardness measurements in accordance with internationally acknowledged hardness scales.
Přehled vyráběných tvrdoměrných destiček:
Kategorie
Category
Stupnice
Scale
Soubor tvrdoměrných destiček
Set hardness standardized block
Rozměr etalonu v mm
Dimensions of standards
1 2 3 4 5 6
Brinell HBS 10/3000 100-200 200-300 300-350 350-450 -   R=120x16(12)
HBW 10/3000 100-200 200-300 300-350 350-450 450-650   R=120x16(12)
HBS 5/750 100-200 200-300 300-350 350-450 -   R=120 x 12
HBW 5/750 100-200 200-300 300-350 350-450 450-650   R=120 x 12
HBS 2,5/187,5 100-200 200-300 300-350 350-450 -   R=60 x 10(12)
HBW 2,5/187,5 100-200 200-300 300-350 350-450 450-650   R=60 x 10(12)
Vickers HV 0,025/ 0,05 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R= 35 x 6 (7)
HV 0,1 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R= 35 x 6 (7)
HV 0,2 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R= 35 x 6 (7)
HV 0,3 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R= 35 x 6 (7)
HV 0,5 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R= 35 x 6 (7)
HV 1 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R= 35 x 6 (7)
HV 3 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 60 x 10
HV 5 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 60 x 10
HV 10 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 60 x 10
HV 30 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 60 x 10
HV 50 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 60 x 10
HV 100 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 60 x 10
Knoop HK 0,1 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 35 x 6 (7)
HK 0,2 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 35 x 6 (7)
HK 0,3 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 35 x 6 (7)
HK 0,5 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 35 x 6 (7)
HK 1 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900   R = 35 x 6 (7)
Rockwell HRC 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70   R = 60 x 10
HRB 60-80 80-90 90-100 - -   R = 60 x 10
HRA - - 70-75 - 75-85   R = 60 x 10
HRF 90-100 - 100-110 - -   R = 60 x 10
EQUO - block HV 100 100-200 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900 R = 120 x 55
Super Rockwell HR 15 N 70-75 75-80 80-85 85-90 90-93   R = 60 x 10
HR 30 N 42-50 50-60 60-68 68-77 77-84   R = 60 x 10
HR 45 N 20-31 31-43 43-55 55-66 66-75   R = 60 x 10
HR 15 T 80-86 86-90 90-93 - -   R = 60 x 10
HR 30 T 56-70 70-76 76-82 - -   R = 60 x 10
HR 45 T 32-53 53-62 62-72 - -   R = 60 x 10

Na přání zákazníka jsou dále vyráběny TD nestandardních rozměrů tvrdosti i metod měření, např. HBW 2,5/62,5; 31,25, HBW 1/5; 1/10; HV 0,025; HV 0,05; dále destičky z AL slitiny barevných kovů, atd.

On customer's demand hardness blocks can be produced with non-standard dimensions for non-standard measurements, e.g. HBW 2.5/62.5; 31.25, HBW 1/5; 1/10; HV 0.025; HV 0.05; and further hardness blocks made of Al-alloys, non-ferrous metals etc.

Technické parametry tvrdoměrných destiček:
STANDARDIZED HARDNESS BLOCKS - TECHNICAL PARAMETERS:

Laboratoře firmy MEDET vyrábí a dodává tvrdoměrné destičky kruhového tvaru pro měření tvrdosti dle Brinella ČSN ISO 6506), Rockwella (ČSN ISO 6507) v rozsahu tzv. malé a velké sady, ev. i jednotlivě.

MEDET Laboratories produce and supply circular hardness blocks for hardness measurements in accordance with internationally aknowledged Brinell (ČSN ISO 6506), Rockwell (ČSN ISO 6508) and Vickers scales in small or large sets and/or as separate standards.

Tvrdoměrné destičky ROCKWELL - průměr 60 x 10 ČSN-EN ISO 6508
ROCKWELL Hardness Blocks - ISO 6508

  Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček (Rockwell)
Hardness Ranges of Produced Hardness Blocks
HRC 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70
HRB 60 - 80 80 - 90 90 - 100    
HRA     70 - 75   75 - 85
HRF 90 - 100   100 - 110    
Tvrdoměrné destičky lze objednat jako sady nebo jednotlivě. Velká sada obsahuje Všechny destičky HRC, HRB, HRA (10 ks). Malá sada Rockwell obsahuje 5 ks, tj. 20 - 30 HRC, 40 - 50HRC, 60 - 70 HRC, 70 - 80 HRA, 60 - 90 HRB.
Hardness blocks are supplied in sets and/or as separate standards. A large set comprises HRC, HRB, HRA (10 pieces) hardness blocks. A small set comprises 5 pcs, i.e. 20 - 30 HRC, 40 - 50 HRC, 60 - 70 HRC, 70 - 85 HRA, 60 - 90 HRB.


Tvrdoměrné destičky SUPER - ROCKWELL - průměr 60 x 10 ČSN-EN ISO 6508
ROCKWELL - N, T Hardness Blocks
  Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček
Hardness Ranges of Produced Hardness Blocks
HRN 15 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 93
HRN 30 42 - 50 50 - 60 60 - 68 68 - 77 77 - 84
HRN 45 20 - 31 31 - 43 43 - 55 55 - 66 66 - 75
HRT 15 80 - 86 86 - 90 90 - 93    
HRT 30 56 - 70 70 - 76 76 - 82    
HRT 45 32 - 53 53 - 62 62 - 72    

Tvrdoměrné destičky lze objednat jako sady nebo jednotlivě. Pokud zákazník neuvede stupnici HRN, bude dodána HRN 30, u HRT bude dodána HRT 30. Lze objednat sady i s jiným složením.

Hardness blocks are supplied in sets and/or as separate standards. If the customer does not specify the HRN and HRT scales, HRN 30 and HRT 30 blocks will be supplied. Sets comprising hardness blocks with different hardness ranges can also be supplied.

Tvrdoměrné destičky VICKERS a Knoop pro malá zatížení průměr 35 x 6 ČSN-EN ISO 6507
Hardness Blocks for Small Loads

  Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček (HV, HK)
Hardness Ranges HV and HK
HV 0,025; 0,05 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 0,1 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 0,2 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 0,3 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 0,5 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 1 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 3 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HK 0,2 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HK 0,3 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HK 0,5 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HK 1 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HK 3 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900

Destičky lze objednat jako úplné sady nebo jednotlivé kusy. Pokud u objednávky nebude uvedeno zatížení, bedou dodány destičky HV 1 resp. HK 1.
Hardness blocks are supplied in sets and/or as separate standards. If the load is not specified, hardness blocks HV 1 and/or HK 1 will be supplied.

Tvrdoměrné destičky VICKERS - průměr 60 x 10, ČSN-EN ISO 6507
VICKERS Hardness Blocks - HV (ISO 6507)

Kalibrované podle stupnice
Calibrated in accordance with scale
Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček (HB)
Hardness Ranges of Produced Hardness Blocks (HV)
HV 5 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 10 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 30 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 50 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900
HV 100 200-300 300-400 400-550 550-700 700-900

Tvrdoměrné destičky lze objednat jednotlivě nebo jako úplné sady. Pokud v objednávce nebude uvedena stupnice, budou dodány destičky HV 30.
Hardness blocks can be supplied in sets and/or as separate standards. If the scale is not specified, HV 30 hardness blocks will be supplied.

Tvrdoměrné destičky BRINELL, ČSN-EN ISO 6506
BRINELL Hardness Blocks ISO 6506

Kalibrované podle stupnice
Calibrated in accordance with scale
Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček (HB)
Hardness Ranges of Produced Hardness Blocks (HB)
Tvar destičky (mm)
Dimensions of Standards (mm)
HBW 10/3000 100-200 200-300 300-350 350-450 - 550-650 120 x 12
HBW 5/750 100-200 200-300 300-350 350-450 - 550-650 120 x 12
HBW 2,5/187,5 100-200 200-300 300-350 350-450 - 550-650 60 x 10
HBW 2,5/62,5 100-200 200-300 300-350 350-450 - - 60 x 10
HBW 2,5/31,25 100-200 200-300 300-350 350-450 - - 60 x 10
HBW 10/3000 100-200 200-300 300-350 350-450 450-550 - 120 x 12
HBW 5/750 100-200 200-300 300-350 350-450 450-550 - 120 x 12
HBW 2,5/187,5 100-200 200-300 300-350 350-450 450-550 - 60 x 10
HBW 1/5; 1/10 100-200 200-300 300-350 350-450 - - -

Destičky lze objednat jako sady nebo jednotlivě. Pokud zákazník neuvede stupnici HBW, budou dodány destičky HBW 10/3000 - resp. HBW 2,5/187,5.

Tvrdoměrné destičky lze objednat jako sady nebo jednotlivě. Na zvláštní přání lze dodat destičky kalibrované i na jiné stupnice. Firma vyrábí a dodává též destičky zhotovené z neželezných kovů (např. Al, Cu, Ms) v rozsahu tvrdosti od 40 do 120 HB.Tvrdoměrné destičky lze objednat bez nebo s úředním ověřením. Dodací lhůta destiček do 1 měsíce.

Hardness blocks are supplied in sets and/or as separate standards. On customer's special demand hardness blocks calibrated in accordance with other scales can be supplied. MEDET produces and supplies hardness blocks made of non-ferrous metals (e.g. Al, Cu, Brass) in the hardness rande 40 - 120 HB. The delivery term of hardness blocks is within 14 days (in the case of a higher number of standards - 1 month).

Kontaktní informace

Vilém Truhlařík - MEDET

Hnězdenská 558, 181 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 18636284

DIČ: CZ360629059

 

Banka: Komerční banka,a.s., 181 00 Praha 8 - Bohnice

Číslo účtu: 339 444-081/0100

SWIFT: KOMBCZ PP 339 444 081/0100

IBAN: CZ1201 000 000 000 339 444 081

tel./fax: 00420 233 550 386

tel.: 00420 315 655 065

mobil/cell phone: 0420 602 366 288

vtruhlarik@volny.cz